سامانه یكپارچه بیمارستان آنلاین بانك ملی ایران
ارتباط با بیمارستان بانك ملی

آدرس : استان تهران، شهر تهران، خیابان فردوسی ، ساختمان ادارات مرکزی ، بیمارستان بانک ملی

تلفن : 61420-021

شبكه های اجتماعی

پست الکترونیکی : INFO@BMIHOSPITAL.COM

اینستاگرام : BMI.HOSPITA

بله : BMIHOSPITAL