پزشكان بيمارستان بانک ملی ایران

نام پزشك گروه تخصص

دكتر سجاد مهران

گروه پزشكی : متخصص طب اورژانس

-

دكتر محمدجعفر ملك

گروه پزشكی : متخصص جراح عمومی

-

دكتر سید محمد جواد هجرتی

گروه پزشكی : متخصص گوش و حلق و بینی

-

دكتر رعنا طالبی

گروه پزشكی : متخصص عفونی

-

ارسلان عزیزپور

گروه پزشكی : متخصص طب اورژانس

-

دكتر هبت اله قهرمانی نژاد

گروه پزشكی : متخصص بیهوشی

-

دكتر حسن موحد

گروه پزشكی : پزشك عمومی

-

دكتر حبیب آریامنش

گروه پزشكی : متخصص كلیه و مجاری ادراری

-

دكتر سید علی علوی

گروه پزشكی : متخص پوست و مو

-

دكتر محمد حسین ماندگار

گروه پزشكی : فوق تخصص جراحی قلب

-