مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

نام مرکز آدرس مرکز نوع مرکز

داروخانه شبانه روزي ايساتيس

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22370302

سعادت اباد میئان كاح سرو شرقی جنب بانك ملی پ 165

داروخانه دکتر به منش

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88734119

خیابان قائم مقام فراهانی بین خیابان دهم و خیابان هشتم پلاک 155 ط همكف

داروخانه دكتر داراب

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88320157

خ مطهری مقابل خروجی مدرس پ 270واحد 1 داروخانه دكتر داراب

داروخانه ايرانما

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88812822

خ قاوئم مقام پایین تر از مطهری ساختمان 139 پ 115

داروخانه دكتر محمودي

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88552143

خ قاوم مقام بین مطهری و بهشتی ك شهدا پ 12 داروخانه دكتر منصور محمودی

داروخانه دكتر قديانلو

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88842728

خ مطهری بین میرزای شیرازی و سنایی پ 382

داروخانه بدر نو

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 66873174

خ قصدشت چهار راه دامپزشكی داروخانه بدر نو پ 293

داروخانه دكتر يعقوب زاده

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 66838832

خ خوش نبش چهار راه مرتضوی پ 312

داروخانه زمان

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 66880824

خ خوش بین خ امام و هاشمی پ 463

داروخانه دكتر وارسته

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22371418

سعادت اباد میدان كاج سرو شرقی خ مجد كلینیك سعادت اباد ط همكف پ 8