مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

نام مرکز آدرس مرکز نوع مرکز

داروخانه آنیسون

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88276031

خ گیشا بین 28 و 30 داروخانه انیسون پ 221

داروخانه فدرا

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88285092

کوی نصر،خ. گیشا نبش 39 پ 270

داروخانه فریدونیان

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88274338

کوی نصر،خ. ناظریان قمی،خ. درگهی پ 19

داروخانه نگارحاج علی اکبری

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 77548175

خ نامجو ایستگاه روشنایی پ 833

داروخانه دکتر صبور میرزاجانی

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 33619981

123 کیانشهر جنوبی خیابان ابراهیمی خیابان عزیزخانی پلاک 

داروخانه دكتر شفيعي

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22000402

قلهک،خ. دکتر شریعتی بالاتر از یخچال داروخانه دكتر شفیعی

داروخانه دكتر مستجابي

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22009792

قلهک،خ. دکتر شریعتی،بین یخچال و دولت ك سجاد داروخانه دكتر مستجابی

داروخانه هدایت

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22773609

قلهک،خ. دکتر شریعتی،خ. یخچال،خ. هدایت پ 76 ط اول

داروخانه دكتر خيري پور

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز :

فرمانیه،خ. نارنجستان یكم پ 495داروخانه دكتر خیری پور

داروخانه فلاح كهن

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز :

بلوار شهید نفیسی روبروی مخابرلت جنب بانگ سامان برج سبز داروخانه كهن