مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

نام مرکز آدرس مرکز نوع مرکز

داروخانه دکتر بهاره سيدبقائي

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22811005

خیابان شهید باهنر نیاوران کاشانک خیابان شهید محمدرضا پور ابتهاج کوچه شهید علی اصغر محمدی پلاك 18 ط 1

داروخانه دکتر حميدرضاکيوان فر

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 33331771

خ پیروزی غرب به شرق روبروی بیمارستان فجر پلاک 640

داروخانه مرکزي پاکان

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 77872836

تهرانپارس فلکه اول خیابان حجربن عدی پلاک8

داروخانه دکتر بيتا گرامي

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 88751521

خیابان مطهری روبروی امیر اتابک جنب خیابان شهید اکبری پلاك133

داروخانه گلزار

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22978677

خیابان پاسداران میدان هروی خیابان گلزار پ 45

داروخانه کوشا

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 77503972

شهید مدنی پایینتر از بیمارستان امام حسین روبروی بانك ایران زمین پلاك 244

داروخانه فلمينگ

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22558693

پاسداران نبش بهستان دوم روبروی بانك كشاورزی

شبانه روزي صاحبقرانيه

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22809300

پاسداران شمالی پایین تر از اقدسیه نبش كوچه سیفان دارو خانه صاحبقرانیه

داروخانه صدف

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22286687

نیاوران ابتدای شهیدباهنر ایستگاه قنات پلاك 42

داروخانه شبانه روزي افريقا

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22041414

خیابان افریقا بز+F509:F525رگراه مدرس کوچه مروارید پلاك 20 ساختمان ابن سینا