مراکز تحت پوشش بيمارستان بانک ملی ایران

نام مرکز آدرس مرکز نوع مرکز

داروخانه فاطمی

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 55648238

جوادیه،خ. بیست متری جوادیه،نبش .بازارچه جوادیه پ 371

داروخانه جوادیه

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 55666074

جوادیه،خ. بیست متری جوادیه پ 386

داروخانه دکتر میثاق مطیعی

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 55653624

جوادیه،بلوار دشت آزادگان،خ. امامیاری پ 100و 102

داروخانه شبانه روزي دكتر نوري

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 44410408

خ. جنت آباد مرکزی،نبش ك . نسترن دو پ 1

داروخانه مريم موحد

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 44401875

جنب آباد جنوبی،میدان چهار باغ،اول خ. حیدری پ 19

داروخانه زیتون

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 44458184

،خ. جنت آباد جنوبی، بین میدان چهار باغ و سمرقند ك 12خالقی ساختمان نگین پ 21

داروخانه دکتر فاضلیان

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 44488007

جنب آباد جنوبی،نبش خ. باكری پ241

داروخانه دكتر الله‌وردی

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 66949252

جمهوری،ی،خ. اسکندری جنوبی،بین خ ارومبه و خ شهیدكلهر پ 423

داروخانه دكتر فاطمي اناركي

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 22286985

نیاوران خ باهنر بعد از سه راه یاسر جنب درمانگاه شهرداری داروخانه دكتر فاطمی اناركی

داروخانه شبانه‌روزی عمار

نوع مرکز : داروخانه

تلفن مرکز : 66506894

تهران،توحید،خ. ستارخان،خ. بهبودی جنب درمانگاه عمار پ 417